Пълен обем операции

Лапароскопската хирургия в урологията, наред с традиционната отворена и роботизираната хирургия, включва целия обем от операциии, извършвани в горен и долен отдел на пикочо-половата система. Какви са разликите?
• Сравнена с традиционната отворена хирургия, лапароскопията се отличава с прецизност при изпълнението, значително намален риск от кървене, бързо възстановяване.  
• Сравнена с робот-асистирана лапароскопия - няма различия по отношение на изпълнение, възстановителен период и качество на резултата. Различават се във финансово отношение - роботизираната е далеч по-скъпоструваща от гледна точка на стойност на апаратура и използвани консумативи.