Опитен международен екип

Екипът ни е сертифициран да извършва лапароскопски операции от 2011 г. Специалистите ни са преминали обучение в университетски центрове в Германия, Гърция и Турция. Работим в постоянно сътрудничество с водещи международни експерти в областта. Това дава възможност да се практикува целия диапазон от лапароскопски техники. Още за екипа ни...

Пълен обем операции

Лапароскопската хирургия в урологията, наред с традиционната отворена и роботизираната хирургия, включва целия обем от операциии, извършвани в горен и долен отдел на пикочо-половата система. Какви са разликите?
• Сравнена с традиционната отворена хирургия, лапароскопията се отличава с прецизност при изпълнението, значително намален риск от кървене, бързо възстановяване.  
• Сравнена с робот-асистирана лапароскопия - няма различия по отношение на изпълнение, възстановителен период и качество на резултата. Различават се във финансово отношение - роботизираната е далеч по-скъпоструваща от гледна точка на стойност на апаратура и използвани консумативи.  

Висок клас апаратура

За да се гарантира качественото изпълнение на оперативните процедури в Лейзър Мед работим с апаратура на утвърдени производители. Това, комбинирано с опита на хирурзите, е от съществена значимост за резултата от лечението.
Инструментариумът, с който се извършва процедурата, се нарича лапароскоп. Представлява сет от дълги и тънки тръбички, снабдени с високоинтензивна светлина и камера. Те наподобяват нормалните хирургични инструменти, но за разлика от тях са силно удължени, за да може да се работи в дълбочина.

Прочети още

Качество на резултата

Потвърдено в практиката:

• Намалена постоперативна болка.

• Скъсен болничен престой - до 1-2 дни.

• Ускорено време за възстановяване.

• Минимални белези.

• Прецизност и радикалност, особено при злокачествени заболявания.

Прочети още