Пикочен мехур

Пикочният мехур е мускулната торбичка, разположена  в таза, с крушовидна форма и размери.

Той складира отделената от бъбреците и преминала през уретерите урина. Нормалният му капацитет на вместимост е 400-600 мл. 

При уриниране мускулите на мехура се свиват и урината преминава в пикочния канал (уретра), от който се изхвърля от тялото. Интересен факт е, че каналът на мъжете, т.к. преминава през половия член, е около 20 см и е приблизително 5 пъти по-дълъг от този на жените.

Напредъкът в лапароскопската хирургия през последните години направи възможно извършването на различни процедури при пикочен мехур с минимална инвазия, намален постоперативен дискомфорт и същевременно без компромис в резултата. 

Лапароскопската хирургия е подходяща в следните случаи:

- Премахване на дивертикули и аугментация (увеличаване).

- Цистектомия (премахване на пикочен мехур).