Как да се подготвя?

Подготовката не се различава от тази при другите типове хирургия. Провеждат се необходимите за целта предоперативни лабораторни изследвания и консултации. Едновременно с това, пациентите получават подробни инструкции за прием или спиране на определен(и) медикамент(и) преди операцията. 

Продължи

Има ли странични ефекти?

Лапароскопската хирургия в урологията има сходен спектър на странични ефекти с класическата отворена. Това обаче се компенсира с ключовите й предимства:

Продължи