Как да се подготвя?

Подготовката не се различава от тази при другите типове хирургия. Провеждат се необходимите за целта предоперативни лабораторни изследвания и консултации. Едновременно с това, пациентите получават подробни инструкции за прием или спиране на определен(и) медикамент(и) преди операцията. 

А при тези на антикоагулантна терапия, може да се наложи временното й прекъсване. Единствената абсолютна контраиндикация за пристъпване към лапароскопска хирургия е свързана с тежко здравословно състояние на пациента и/или висок анестезиологичен риск, което предпоставя невъзможността изобщо да бъде опериран по какъвто и да е друг метод. Лапароскопската хирургия в урологията е приложима във всички случаи, при които е назначено хирургично лечение. Информирайте се подробно за видовете лапароскопски операции в уринарния тракт тук.