Как протича операцията?

Лапароскопската хирургия съществено се отличава от класическата като подход, инструментариум и начин на извършване. Спецификите на процедурата най-общо са: 

√ Вместо с открит голям разрез на коремната стена достъпът до коремната кухина се извършва през 3 или 4 малки отвора. 

√ Инструментите, с които се прониква през отворите, са дълги и тънки (с размерите на молив). 

√ През единия от отворите се вмъква тънка тръбичка, наречена канюла, която доставя CO2 (въглероден двуокис) за надуване на корема.

√ Към друга тръбичка се прикрепя малка камера, с която оперативното поле се визуализира на монитор с многократно увеличение за максимална прецизност.

√ След приключване на операцията, разрезите се зашиват или затварят с хирургическа лента и се прави превръзка.
 
√ Пациентът е под обща упойка (приспан) и не усеща нищо. 

Следоперативната болка е значително намалена, както и периодът за възстановяване. Пациентът се изписва 1 до 2 дни след проведената интервенция. Още за резултатите от лапароскопската хирургия може да научите тук.