Подходящ ли съм?

Ако състоянието ви е урологично и налага задължително хирургично лечение, може да се консултирате за възможностите на лапароскопската хирургия с нашите специалисти. Те ще оценят Вашето индивидуално състояние и съобразно него ще изготвят терапевтичен план.

Продължи

Как протича операцията?

Лапароскопската хирургия съществено се отличава от класическата като подход, инструментариум и начин на извършване. Спецификите на процедурата най-общо са: 

√ Вместо с открит голям разрез на коремната стена достъпът до коремната кухина се извършва през 3 или 4 малки отвора. 

Продължи