ИНОВАТИВНИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ В ПОДКРЕПА НА ЖИВОТА

Лапароскопската хирургия е бързо развиващ се дял в съвременната урологична практика с отлични резултати.